Apache server – základní pojmy a termíny

Apache server – základní pojmy a termíny

Apache server – základní pojmy a termíny   Než se pustíme do práce s webovým servrem apache/apache2, musíme si ujasnit některé široce používané základní termíny. Níže jsou vypsány ty nejdůležítejší.   Url  Kompletní Uniform Resource Locator  – URL...

Pin It on Pinterest